Nieuws

Second Hand Markt 19 september 2015 | Second Hand Markt

Op zaterdag 19 september is er weer een Second Hand Markt in onze loods "De Albatros" (Albatrosstraat 1 te Emmen).

Via de Second Hand Markt biedt ons korps een keur aan tweedehands artikelen aan. Als u spullen beschikbaar wilt stellen voor de Second Hand Markt, dan houden wij ons ook van harte aanbevolen.
 
Voor meer informatie klik hier.
Diner Hampshire Hotel 28 april

Wat een avond. Op de dag na Koningsdag zat een grote groep van ruim 170 kwetsbare Emmenaren aan een groots diner in het Hampshire Hotel aan de Van Schaikweg. Het diner was georganiseerd door het Leger des Heils en het resultaat van de prachtige opbrengst uit de digitale kerstpot van vorig jaar, met dank aan de gulle gevers.

nostalgische zangmiddag VOORAANKONDIGING: zondag 3 mei nostalgische zangmiddag
Op zondag 3 mei a.s. zal er in korps Emmen een nostalgische zangmiddag gehouden worden. Met medewerking van pianist Wim Gout en enkele mensen uit korps Waterweg Centraal zullen die middag vele oude liederen van het Leger des Heils gezongen en gespeeld gaan worden.

Vriend van het Leger des Heils
Het kan gebeuren dat je (bijna) geen kerk bezoekt maar toch wel heel graag ergens bij wilt horen, een 'warm hart' toedraagt aan een kerk of organisatie. Wist je dat dat bij het Leger des Heils kan?!
40 dagen voor Pasen...
De Veertigdagentijd breekt aan... 40 dagen voor Pasen, begint vandaag (18 februari), ook wel Aswoensdag genoemd en eindigt op Stille Zaterdag, de dag voor Pasen. Voor veel christenen is dit een periode van vasten, inkeer, bezinning en gebed ter voorbereiding op Pasen. 
 
Ook wij willen we hier vorm aan geven door elke dag een tekst ter overdenking te plaatsen op facebook en de berichten te versoberen. 
 
Uitreiking certificaten ‘signaleren & waarnemen’
Dinsdagavond 10 februari waren er zo'n 35 vrijwilligers aanwezig tijdens een bijeenkomst waar acht van hen hun certificaat ‘signaleren & waarnemen’ mochten ontvangen uit handen van wethouder Jan Bos van de gemeente Emmen. Helaas konden de 9 andere cursisten er niet bij zijn.
Trainingsavond Easy Worship in Emmen.
Het computerprogramma EWS 2009 (Easy WorShip) wordt in de korpsen veel gebruikt tijdens de samenkomsten. Het is een geavanceerd presentatieprogramma welke de liederen, bijbelteksten en alle soorten van (multi) media kan samenvoegen tot een vloeiende presentatie. Doordat er meerdere personen ingewerkt werden om met deze software kennis te maken is er door korps Emmen een trainingsavond georganiseerd waarin theorie en praktijk samen werden gevoegd.

Zr. T. van ’t Zandt viert 101ste verjaardag
Op 4 februari j.l. heeft Zr. T. van ’t Zandt haar 101 ste verjaardag morgen vieren. In het bijzijn van haar kinderen en de familie was een klein feestje op zijn plaats.
Streefbedrag Digitale Kerstpot ruim gehaald...
Op 23 december zijn we ruim over ons streefbedrag op de digitale kerstpot heen gekomen!!! We hebben nu een bedrag van 3.660, ongelofelijk...

Aanstaande zondag... De Schepping

Aanstaande zondag staat "De Schepping"  centraal tijdens de dienst. Dit verhaal is nummer 7 uit de Tien Mooiste Bijbelverhalen van Emmen.

Pagina's