Officieren

Aan allen die betrokken zijn bij korps Emmen willen wij ons even voorstellen....

Mede namens mijn vrouw wil ik u langs deze weg graag laten weten dat wij het bijzonder fijn vinden om in Emmen te zijn en wil ik ons even voor stellen aan hen die ons nog niet kennen.

Wij zijn Roelof en Wil Wolfs, heilsofficieren van het Leger des Heils. Roelof zal per 1 juli als korpsofficier worden aangesteld voor korps Emmen. Wil is als Assenaar een geboren Drenth. Zelf ben ik geboren in Rotterdam en opgegroeid in Assen, waar we elkaar leerden kennen, trouwden en 3 mooie dochters kregen, Joyce, Andrea en Patty. In 1990 Vertrokken wij naar de kweekschool in Amstelveen voor de officiersopleiding. Een jaar later volgde onze eerste aanstelling in Delfzijl. Tot onze grote vreugde zijn we altijd in het Noorden gebleven. Na Delfzijl volgden Stadskanaal, Drachten, Steenwijk, nogmaals Delfzijl, Winschoten en Harlingen. Emmen is de 7e plaats waar we als officier neerstrijken en dat lijkt ons een mooi ‘vol’ getal. Emmen is voor ons niet geheel onbekend en voor velen van u zullen wij geen onbekenden zijn. Ik herinner mij de korpskadetten uitwisseling vanuit Delfzijl en Stadskanaal. En ook in het cluster ‘het Noorderlicht’ mochten we een korte tijd samen optrekken.

Beiden kijken wij met veel vreugde terug op deze ervaringen en we verheugen ons er dan ook enorm op om naar Emmen te komen. We zien er naar uit u te mogen ontmoeten!

Vriendelijke groet, en zegen, Wil en Roelof Wolfs.