Officieren

Aan allen die betrokken zijn bij korps Emmen wil ik mij even voorstellen....

Mijn naam is Roelof Wolfs en sinds 1 juli 2019 ben ik aangesteld als korpsofficier voor korps Emmen.
Als geboren Rotterdammer (1958) die is opgegroeid in Assen, voel ik mij helemaal thuis in het Drentse land.
In Assen leerde ik ook mijn vrouw Wil kennen, zijn we in 1979 getrouwd en hebben we 3 mooie dochters gekregen.
In 1990 Vertrokken wij naar de kweekschool in Amstelveen voor de officiersopleiding. Een jaar later volgde onze eerste aanstelling in Delfzijl. Tot onze grote vreugde zijn we altijd in het Noorden gebleven. Na Delfzijl volgden Stadskanaal, Drachten, Steenwijk, nogmaals Delfzijl, Winschoten en Harlingen.

De basis voor mijn officierschap is al gelegd in mijn kinderjaren. Op de zondagschool van het Leger des Heils in Assen leerde ik door de Bijbelverhalen Jezus kennen en voelde ik mij al op jonge leeftijd geroepen om Hem te volgen. Voor mij was het daarom niet meer dan een logische stap om, naast heilssoldaat, ook officier te worden, zodat ik mijn hele leven kon weiden aan het evangelie van Jezus Christus in woord en daad. Het is mijn grootste vreugde om dat evangelie handen en voeten te geven in Emmen en wijde omgeving.

Binnen het korps ben ik natuurlijk verantwoordelijk voor de verkondiging en het pastoraat aan allen die bij ons korps zijn aangesloten. Maar mijn roeping gaat verder dan dat. En het is ook passend in het Leger des Heils om er niet alleen te zijn voor "eigen" mensen.
Ieder die behoefte heeft aan een geestelijk gesprek of rondloopt met geloofsvragen of vragen over de Bijbel, kan contact met mij opnemen. Ik zal dan graag met u hierover in gesprek gaan. U kunt mij bereiken op onderstaand telefoonnummer.

Roelof Wolfs
Korpsofficier Leger des Heils korps Emmen
Tel.:  06 - 51 02 48 80