Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening

Niet uitkomen met inkomen!
Het niet uit kunnen komen met het geld dat men per maand ontvangt is soms een probleem. Dat er daardoor wel eens een rekeningetje kan blijven liggen, met de gedachte: ‘we betalen het de volgende maand wel’, is begrijpelijk. Maar dat dit dan wel eens wordt vergeten, of dat die rekening per ongeluk al bij het oude papier belandt, is het begin van een groter probleem. Er wordt uiteindelijk niet betaald. Gevolg: herinneringspost, een brief met de vergeten rekening plus aanmaningskosten, dus extra koste. En zo kan er heel eenvoudig een moeilijk in te lopen achterstand ontstaan.

Hoe is het zo gekomen?
Wat de eigenlijke oorzaak is van het niet kunnen uitkomen met je geld is moeilijk te zeggen. Sommige mensen hebben het over stijgende prijzen en steeds hoger wordende premies, de gemeentelijke bezuinigingen. Anderen zullen vinden dat de invoering van de euro toch zijn nawerking nog heeft. Is dat wel zo? Het is natuurlijk waar dat de kosten voor het dagelijks leven zijn gestegen en nog steeds stijgen en het blijkt voor veel mensen steeds lastiger de eindjes aan elkaar te knopen, ondanks het feit dat ieder de dirigent is van de eigen beurs!

Inzicht en overzicht
Orde in geldzaken is voor iedereen belangrijk. Het geeft rust, voorkomt extra (onnodige) kosten en houdt mogelijk de deurwaarder buiten de deur. Toch komen we in de praktijk van alle dag mensen tegen die dit inzicht en overzicht missen en als gevolg daarvan in de problemen komen. ‘Pijn in de portemonnee’ blijkt dan ook pijn in het hoofd te geven.

De Leger des Heilskerk en maatjesproject!
De Leger des Heilskerk in Emmen trekt zich het lot van deze mensen aan. Door middel van de soms gratis verstrekte kleding of huisraad, en het uitgiftepunt voedselbank probeert zij mensen vanuit haar christelijke opdracht te helpen. Soms preventief, wat voorkomt dat mensen in de schulden komen. Regelmatig komt het voor dat meer nodig is, zoals ondersteuning bij financiële problemen. Vanuit het servicecentrum, die als vindplaats wordt gezien, is een ‘maatjesproject’ opgezet voor mensen die kampen met schulden. 

Er werken ruim 35 vrijwilligers vanuit verschillende kerken mee, waarvan 22 maatjes direct in de uitvoering. Het laatste half jaar weten per maand meer dan 39 nieuwe klanten ons te vinden. Maatjes blijven nodig! Voor hen is een trainingsprogramma ontwikkeld, maandelijks wordt een intervisie bijeenkomst belegd en er is persoonlijke begeleiding geregeld. Voor de goede orde: Maatjes zijn geen ‘schuldhulpverleners’. Ontmoeting, het op orde brengen van de soms chaotische administratie, en het toe leiden naar schulpverlening zijn belangrijke doelen.

Meer weten?
Heeft u belangstelling? Mogelijk bent u geïnteresseerd geraakt bij het lezen van bovenstaande en wilt u zich ook vanuit uw christelijke opdracht verder verdiepen in de materie. Misschien is het ondersteunen van mensen bij het op orde brengen van hun geldzaken en hulp in het bijhouden van administratie wel iets voor u. Misschien ziet u mogelijkheden om hun inkomen te verruimen, heeft u tips om te leren sparen of heeft u iets met consuminderen. Vraag dan een oriënterend gesprek aan via: korps.emmen@legerdesheils.nl