Help mee, word collectant!

word collectant
Evenals voorgaande jaren houdt het Leger des Heils in Nederland weer haar jaarlijkse collecte t.b.v. haar maatschappelijke dienstverlening. ‘We zijn op zoek naar enthousiaste collectanten, in Emmen en omgeving, en of wijk-coördinatoren, die zoveel mogelijk in hun eigen omgeving willen helpen’.
Wilt u 2 uur van uw tijd besteden voor kwetsbare mensen in uw eigen buurt? Collecteer dan mee! Bouw mee aan een socialer Nederland. De Collecteweek 2016 wordt gehouden van 27 november tot 3 december.
U krijgt:
- een collectebus en adressen om te collecteren
- alle materialen en informatie die u daarbij nodig hebt 
- een coördinator die al uw vragen kan beantwoorden
U geeft:
- 2 uur van uw tijd (Collecteren is in één avondje gepiept!)
- een belangrijke bijdrage aan sociaal werk in uw buurt, het Leger des Heils zorgt ervoor dat het geld terechtkomt in de buurt waar u het ophaalt 
- een duidelijk signaal aan de mensen om u heen
Neem voor verdere informatie óf aanmelding contact op met Majoor Sjaak van Hese door hier te klikken of via telefoonnummer 0591 61 55 66 (korpszaal Emmen) of FB Leger des Heils: korps Emmen.