Jeugdwerk

Jeugewerk Elke zondag
tijdens de eredienst

De 'jeugd is onze toekomst' en daarom is ervoor deze groep veel aandacht binnen ons korps.

Tijdens de eredienst is er een speciaal programma voor de leeftijdsgroep tot 12 jaar; de nevendienst. De nevendienst start na het "eerste lied"  en is voor het " laatste lied"  afgelopen, zodat de jeugd zowel het begin als eind van de eredienst meemaakt en ook de zegen ontvangt.

Zij zijn immers een onlosmakelijk deel van ons korps.

De nevendienst wordt op een eigentijdse manier vorm gegeven, die past bij onze overtuiging en de deelnemers zodat de boodschap bij blijft.

Het jeugdwerk wordt voorbereid en uitgevoerd door een groep van  jongerenwerkers, met elk hun eigen passie en inbreng.