Nieuws

Korpsofficieren Koskamp Nieuwe officieren verwelkomt...

Op zondag 2 juli heeft de bevestiging en het welkom van de nieuwe korpsofficieren William en Beppie Koskamp plaatsgevonden.

Sjaak en Marja van Hese Korpsofficieren Sjaak en Marja van Hese nemen afscheid...
Met een drukbezochte receptie afgelopen vrijdag en een mooie dankdienst op zondagochtend, hebben onze korpsofficieren Sjaak en Marja van Hese afscheid genomen. Met ingang van 1 juli gaan ze genieten van hun welverdiende pensioen (retraite). 
Emmer Doempie Korps Emmen tweede bij verkiezing Emmer Doempie

Ons korps is tweede geworden bij de verkiezing Emmer Doempie van het Jaar en ontvangt daarmee een bedrag van EUR 4.000,- voor haar activiteiten voor de minima.

Emmer Doempie van het jaor
Tijdens de begrotingsvergadering van de gemeente Emmen op 7 november 2016 jl. werd de motie waarderingssubsidie aangenomen. Men stelt met die motie € 15.000,- beschikbaar. Eerder lieten wij u al weten deze subsidie te willen gebruiken voor het minima diner, zoals deze afgelopen twee jaar met behulp van de Kerstwens is gedaan.
regtop Regtop - evaluatie huis-aan-huis onderzoek

Onlangs verscheen in het wijknieuws van Bargeres de evaluatie van het huis-aan-huis onderzoek van Regtop. Een initiatief waar onze schulphulppreventie een actieve bijdrage aan levert.

Digitale kerstwens 2016 - strijd tegen eenzaamheid
Met de kerstwens van 2016 gaan we de strijd aan tegen eenzaamheid.

BINNENKORT: Kerstwens 2016
Net als voorgaande jaren heeft Korps Emmen weer haar 'Kerstwens' (digitale kerstpot). Dit jaar gaan we de strijd tegen de eenzaamheid aan door de mensen die het zo goed kunnen gebruiken een onvergetelijk dagje uit aan te bieden in de zomer van 2017. 
Diner Kerstwens 2015 180 mensen genieten van diner Kerstwens 2015
De leus 'Dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht...', leidde tot een geweldige warmte j.l. dinsdagavond 27 september, waar zo'n 180 mensen genoten van een geweldig diner in Hampshire Emmen.   
Voor velen was het de eerste keer zo luxe te kunnen eten en u zult begrijpen dat dit een waar feest was. 
 
word collectant Help mee, word collectant!
Evenals voorgaande jaren houdt het Leger des Heils in Nederland weer haar jaarlijkse collecte t.b.v. haar maatschappelijke dienstverlening. ‘We zijn op zoek naar enthousiaste collectanten, in Emmen en omgeving, en of wijk-coördinatoren, die zoveel mogelijk in hun eigen omgeving willen helpen’.
Draagt u ook (weer) bij aan een fantastisch voorjaars diner?
Gelukkig is de Kerstperiode een tijd met extra aandacht voor elkaar en die mensen in onze omgeving die het slechter hebben dan onszelf. Maar wat na deze periode?

Pagina's