Gevolgen 'LOCKDOWN' korps Emmen

Beste mensen,

N.a.v. de toespraak van de premier en het dringend advies van de legerleiding heeft het korps besloten om per ingaande van heden al haar ACTIVITEITEN, inclusief de ZONDAGSDIENSTEN, per direct te stoppen en zowel de kledingwinkel alsook het inloopspreekuur en de secondhand loods te SLUITEN.

Dit is een ingrijpend besluit, waarbij we ons vooral hebben laten leiden door onze verantwoordelijkheid. Het doet enorm pijn om, juist nu, vlak voor kerst, dit besluit te moeten nemen en met name de Candlelight dienst en de Kerstviering op 1e kerstdag te moeten annuleren. Maar ook het besef dat we niet eerder kunnen opstarten dan na 19 januari komt hard binnen. Toch is dit nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Maar we weten ook dat het, hoe dan ook, kerstfeest wordt. Dat we, ook al komen we niet samen, tóch de komst van Jezus naar onze wereld mogen vieren. En misschien komen we nu, ontdaan van alle pracht en praal, wel des te meer tot de kern van de betekenis van Zijn komst in ons eigen leven.

Verder ben ik ervan overtuigd dat wij de veerkracht zullen hebben om, zodra dit kan, de activiteiten weer op te pakken maar bovenal dat God ons en ons korps niet aan ons lot over zal laten en ons door deze tijd heen zal leiden naar een vruchtbare toekomst, om de simpele reden dat God nooit laat varen wat zijn hand eens in ons is begonnen.

Tot die tijd roep ik u op om, op zoveel mogelijk creatieve manieren, met elkaar in liefde verbonden te blijven en zullen wij u via de zondagsbrief op de hoogte houden. Er zijn op TV, maar ook via livestreams, verschillende vieringen te volgen, zoals op kerstavond de dienst van 3 gezamenlijke kerken waaronder ons korps waar ook majoor J. van Hese zijn medewerking aan zal verlenen.

Tot slot kunt u uiteraard altijd een beroep ons blijven doen. Als het gaat om PASTORALE ZORG, en voor HULPVRAGEN kunt u bellen met 0591 616 655

Graag wil ik afsluiten met de woorden van lied 454 uit onze bundel:
‘God, kwam in Jezus in ons midden en stak het licht der hoop weer aan, het licht waar wij om mogen bidden (omdat we het juist nu meer nodig hebben dan ooit). Het licht dat nooit meer uit zal gaan.’

Mede namens de Korps- en Pastorale raad wens ik u Gods zegen, en gezegende dagen toe.

Roelof Wolfs
majoor