Vluchtelingen op station Emmen

Het aantal vluchtelingen dat op het station Emmen aankomt op doorreis naar het aanmeldcentrum in Ter Apel neemt de laatste weken sterk toe. Tot nu toe waren de voorzieningen op het station vooral ’s avonds minimaal. Het busvervoer naar Ter Apel stopt na half 11 terwijl de laatste trein om 01.15 uur aankomt.

Groepen vluchtelingen strandden tot het afgelopen weekend op het stationsplein zonder beschutting en toiletvoorziening. Een spontane actie heeft er toe geleid dat nu diaconieën van kerken en geloofsgemeenschappen uit heel Zuid - Oost Drenthe beurtelings bij het station aanwezig zijn en de vluchtelingen opvangen met wat eten en drinken. Ondertussen heeft overleg met de gemeente Emmen er toe geleid dat er na half 11 ’s avonds een pendelbusje wordt ingezet en wordt er gestreefd naar openhouden van de stationshal en een goede toiletvoorziening. Ook ons korps is hierbij daadwerkelijk betrokken.