*** NOOD - STOP - CORONA ***

Beste mensen,

Helaas is er bij onze korps officier en zijn vrouw corona vastgesteld, heel erg naar voor hen. We wensen hen, en alle anderen die door het virus zijn getroffen van harte beterschap!

Het spijt ons u te moeten meedelen dat per ingaande van HEDEN we ons KORPSGEBOUW SLUITEN. Dat betekent dat ALLE ACTIVITEITEN tot eind oktober stil liggen. We willen geen enkel risico nemen en zien dit als onze verantwoordelijkheid, zeker nu in Emmen de coronacijfers in hard tempo stijgen en code rood is afgegeven.

Voor spoedzaken zijn de plaatselijk officieren beurtelings bereikbaar via de wisseltelefoon onder het volgende nummer: 06 396 911 68

We roepen u allemaal nogmaals met klem op om in 'GEBED & LIEFDE' met elkaar én met Christus verbonden te blijven. Maar ook om daar uiting aan te geven door regelmatig telefonisch contact met elkaar op te nemen, elkaar te bemoedigen met positieve aandacht in het bijzonder voor hen die minder sociale contacten hebben.

Laten we samen bidden tot onze God en Schepper van alle dingen dat er spoedig een einde mag komen aan deze pandemie, in het vertrouwen dat Hij nooit laat varen wat Zijn hand eens begon.

We wensen u Gods onmisbare maar nabijheid en zegen toe, en zeggen u hartelijk dank voor wat u hierin wilt doen.

Met vriendelijke groet,

Plaatselijk Officieren

Korps Emmen