Filipijnen. Wat doet het Leger?

Wilt u ons helpen om te helpen? 
Maak dan uw gift over naar rekeningnummer NL27 RABO 0119 6839 89 t.n.v. Leger des Heils o.v.v. Noodhulp Filipijnen. Namens alle slachtoffers, dank u wel! 
 
De teams van het Leger des Heils in Filipijnen bereiden zich voor om hulp te bieden aan de duizenden mensen die getroffen zijn door de Tyfoon Haiyan. Het aantal geschatte doden ligt nu op 10.000 mensen, honderdduizenden hebben geen huis meer. De zwaarst getroffen gebieden zijn onmogelijk te bereiken via de weg en veel gemeenten hebben geen middellen om contact te krijgen met de rest van het land. Dit betekent dat het moeilijk is om een duidelijk beeld van situatie te krijgen.
 
Luitenant-kolonel Bob Lee (Chief Secretary , The Philippines Territory) zegt dat het meer dan een week zal duren om de volledige omvang van de schade vast te stellen die is aangericht aan mensen, infrastructuur, vee en gewas. "Waar de overheid en non-gouvernementele organisaties nu mee worstelen, " zegt hij, "is de slechte toegankelijkheid van de wegen. Hierdoor kunnen hulpgoederen en medische zorg degenen die dat nodig hebben minder goed bereiken. Verder bestaat het gevaar dat er ziektes uitbreken." 
 
Het zwaarst getroffen gebied lijkt te zijn rond Tacloban, de hoofdstad van de provincie Leyte - ongeveer 576 kilometer ten zuid- oosten van de Filippijnse hoofdstad Manilla. De eilanden van Iloilo, Palawan en Mindoro werden ook getroffen. Een team van het territoriale hoofdkwartier maakt afspraken met de Filippijnse luchtmacht om voedselpakketten, water en medische voorraden te vervoeren naar Tacloban, en een Leger des Heils-arts zal deelnemen aan het eerstehulpteam.
 
Territoriaal commandant kolonel Wayne Maxwell meldt: "We hebben een bestelling van 100.000 dollar aan voedselvoorraden geplaatst om de mensen van Tacloban te helpen... Daar is een grote behoefte aan. Het eiland Leyte heeft vier korpsen (Leger des Heils kerken) en er zijn omliggende eilanden die grotendeels zijn verwoest. We zien het als onze taak om te doen wat we kunnen, maar onze kas is erg beperkt." Daarom helpt het internationale hoofdkwartier met de aanpak van de hulp.
 
Luitenant-kolonel Lee voegt toe: "Een aantal officieren van Leyte waren op het nabijgelegen eiland Cebu toen de tyfoon het eiland trof. Na de storm waren twee officieren in staat om een motorfiets te huren en trotseerden zij de moeilijke weg terug naar hun families in Leyte, waar ze de hulpverlening zijn begonnen te coördineren met de lokale ambtenaren." Hij concludeert: "We hebben gebed nodig voor al diegenen die zijn verwoest door deze ramp."  Wilt u ons helpen om te helpen? 
 
Maak dan uw gift over naar rekeningnummer NL27 RABO 0119 6839 89 t.n.v. Leger des Heils o.v.v. Noodhulp Filipijnen.   Namens alle slachtoffers, dank u wel!