*** BELANGRIJKE UPDATE ***

Beste mensen,
Door de opmars van het corona virus hebben wij helaas moeten besluiten om onze zondagmiddag samenkomsten in de Bron voorlopig tot eind oktober stop te zetten.Wij gaan ons nu z.s.m. beraden op alternatieve manieren om de geestelijke en pastorale aandacht vorm te geven. Eind volgende week hopen we daar meer informatie over te geven in onze zondagsbrief. We roepen u allemaal op om in 'gebed en liefde' met elkaar én met Christus verbonden te blijven. Maar ook om daar uiting aan te geven door regelmatig telefonisch contact op te nemen met elkaar, elkaar te bemoedigen met positieve aandacht in het bijzonder voor hen die minder sociale contacten hebben. Laten we samen bidden tot onze God en Schepper van alle dingen dat er spoedig een einde mag komen aan deze pandemie, in het vertrouwen dat Hij nooit laat varen wat Zijn hand eens begon. We wensen u Gods onmisbare maar ook altijd parate nabijheid toe en zeggen u hartelijk dank voor wat u hierin wilt doen.
Pastorale Raad korps Emmen
 
Bijgaand treft u een postertje aan van onze wekelijkse activiteiten.