Amsterdam Staff Songsters in Groningen

Amsterdam Staff Songsters

Zaterdag 11 en zondag 12 mei zijn de Amsterdam Staff Songsters van het Leger des Heils te gast is Groningen.
Deze groep zangers komt uit verschillende delen van Nederland. Eén keer per week wordt er gerepeteerd en
elke maand zijn ze een weekend te gast bij één van onze korpsen (gemeentes).

Zij staan garant voor prachtige koormuziek waarin ze getuigen van Gods liefde en genade.

U bent van harte welkom op het concert dat ze, samen met de Martini Brassband, geven op zaterdagavond in de Fonteinkerk in Groningen.

Ook bent u van harte welkom in onze samenkomst op zondagochtend in ons gebouw aan de Dirk Huizingastraat 17 in Groningen, waar de ASS ook medewerking verleend.