40 dagen voor Pasen...

De Veertigdagentijd breekt aan... 40 dagen voor Pasen, begint vandaag (18 februari), ook wel Aswoensdag genoemd en eindigt op Stille Zaterdag, de dag voor Pasen. Voor veel christenen is dit een periode van vasten, inkeer, bezinning en gebed ter voorbereiding op Pasen. 
 
Ook wij willen we hier vorm aan geven door elke dag een tekst ter overdenking te plaatsen op facebook en de berichten te versoberen. 
 
Daarnaast bieden we de mogelijkheid om eens per week, op dinsdagmorgen samen te komen om elkaar in dit thema te ontmoeten. Samen, in ongedwongen sfeer te praten, na te denken, iets doen, over het ‘onderweg zijn naar Pasen’. Overlopend in de Stille week waar we dan de avonden gaan beleven met elkaar, uitziende naar de overwinning op Pasen! 
Doe je mee? IEDEREEN is welkom!