Beëindiging samenwerking partner Bio-tuin Emmen

Afgelopen woensdag 2 oktober is er overleg geweest tussen het Leger des Heils en dhr. Gorter over de stand van zaken en de toekomst. Vanuit het Leger des Heils waren aanwezig Majoor Sjaak en dhr. Will van Heugten van het hoofdkwartier. In onderling overleg is besloten om de samenwerking in de Biotuin Emmen te beëindigen.

Het verschil in visie en de uitwerking daarvan in de praktijk is dermate groot dat het beter is als beide partijen zelfstandig verder gaan. De naam Biotuin Emmen is eigendom van dhr. Gorter en het Leger des Heils zal een eigen naam bedenken voor haar tuinactiviteiten. Afgesproken is dat de tuin in Weerdinge verder gaat onder leiding van dhr. Gorter, de tuin in Angelslo zal verdergaan onder de hoede van korps Emmen.
 
Beide tuinen zullen open blijven staan voor de vrijwilligers die daar willen blijven werken, actief zijn in beide tuinen is ook mogelijk. Beide partijen spreken de wens uit om elkaar waar mogelijk en wenselijk te blijven ondersteunen teneinde de doelstellingen van beide tuinen te kunnen blijven waarmaken.