Vrijwilligers Coördinator vroeg-signalering en schuldhulpverlening

De functie van ‘coördinator vrijwilligers schuldhulp en dienstverlening’ bij het Leger des Heils Kerkgenootschap korps Emmen richt zich vooral op de werving, coördinatie en begeleiding van vrijwilligers en het onderhouden van het netwerk.

- de werving en selectie van vrijwilligers;
- coördineren en het maken van de planning rond de inzet van de vrijwilligers;
- het begeleiden en ondersteunen van de vrijwilligers in hun werkzaamheden; 
- het organiseren en deelnemen aan de periodieke overleggen met vrijwilligers;
- het onderhouden van contacten met de gemeentelijke instanties en overige instanties m.b.t. schuldhulpverlening;
- Het zo nodig bieden van ondersteuning bij calamiteiten en moeilijk lopende schuldhulpcontacten. 

 

De coördinator heeft: - minimaal MBO werk- en denkniveau; - kennis van schuldhulpverlening activiteiten; - een enthousiaste instelling en weet mensen te motiveren; - organisatorische vaardigheden; - een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; - doorzettingsvermogen en eigen initiatief; - een positief christelijke levensovertuiging en kan de doelstelling van het Leger des Heils onderschrijven.

Het  Leger des Heils is een internationale christelijke organisatie, die vanuit haar geloofsinspiratie materiële en immateriële hulp verleent aan mensen “zonder helper”. Het Leger des Heils in Nederland is o.a. actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, gezondheids- en ouderenzorg, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp.
Het Kerkgenootschap (korps Emmen) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten waarvan hulp en assistentie bieden aan mensen die te maken krijgen met schulden . 

 

Contact persoon/informatie  Marielle Oost, marielle.oost@legerdesheils.nl 0629604768